ประกาศแผน เครื่องบำบัดรักษาโรค
ตามเอกสารแนบท้ายนี้