ประกาศผู้ชนะ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้