ประกาศผู้ชนะเครื่องตัดน้ำวุ้นลูกตา
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้