ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้