(26-3-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เงินจำนวน 200,00 บาท จากบิดามารของนายแพทย์ธีรวัฒน์  โชคคติวัฒน์   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารและบุคลากร ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นายแพทย์ธีรวัฒน์ โชคคติวัฒน์ บริจาคเงิน 200,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม