ตามเอกสารแนบมาพ้อมนี้ปร4 ปร5 ปร6
แบบแปลน
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บศพ