คุณสุกริณ กาญจนวสุนธรา และครอบครัว  คุณนวรัตน์ ศรีอ่อน โสวิทยสกุล และครอบครัว  คุณปุญญ์นุช วังวิจิตร และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร มูลค่ารวม 149,000  บาท โดยมีนายแพทย์ไพบูลย์  อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และบุคลากรหน่วยงานห้องผ่าตัด ร่วมรับมอบ

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

เครื่องตรวจประสิทธิภาพกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร