โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมอุบัติเหตุหมู่(เสมือนจริง) โดยจำลองสถานการณ์ อุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำ สถานที่เกิดเหตุบ้านท่าแร่ ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองจังหวัดมหาสารคาม มีผู้บาดเจ็บจำนวน 25 รายประกอบด้วย ผู้ป่วยหนัก 5 ราย ปานกลาง 10 ราย เล็กน้อย 10 ราย โดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อทำการรักษา

นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับภารกิจเป็นผู้อำนวยการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้เปิดเผยว่า การซ้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชน นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบริการประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยกู้ชีพ ไปส่งยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมในพื้นที่ที่กำหนด ตามความสามารถรองรับบริการของโรงพยาบาลเหล่านั้น ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนนั้น ๆ ขึ้น บุคลากรทั้งหมดจะได้มีความพร้อมและปฏิบัติงานได้จริงและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุได้ทันท่วงที