มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงาน “มาหาสารคาม มาหาคราฟท์”จัดใหญ่ไว้ในที่เดียว…การรวมตัวของคนรักงานคราฟท์ งานศิลปะ และเวทีกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ครั้งแรกของมหาสารคาม

ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เข้าร่วมงาน “มาหาสารคาม มาหาคราฟท์”  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานี้เป็นการเปิดพื้นที่คนรักงานคราฟท์และคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ และโชว์สินค้าทำมือที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง รวมไปถึงการแสดงงานฝีมือจากกลุ่มศิลปินท้องถื่นที่มีสินค้าแสเงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  จ.มหาสารคาม โดยมีพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันคึกคัก

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์