(31-3-2562)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กว่า 200 คน ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้า

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

โดยในปีนี้จังหวัดมหาสารคามได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่

1.นายสุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลมหาสารคาม

  1. นางสุนีรัตน์ สิงห์ค้า พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแกดำ
  2. นายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
  3. นายสมยศ พรเพ็ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านบรบือ

ซึ่งผู้ทีได้รับการคัดเลือกทั้ง 4 รายดังกล่าว ได้เดินทางไปรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ( ครุตทองคำ) กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 เมษายน 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2562