โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง เพื่อนำไปใช้ในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(9-4-2562)  ณ พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง จ.มหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณธผู้บริหาร  ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  นำหน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเวียนเทียนน้ำอภิเษกของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ในการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระเทพสิทธาจารย์ ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบพลู ประธานสงฆ์ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา ประธานสงฆ์ พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร ทั้ง 3 ขัน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามกล่าวคาถาตักน้ำ จากนั้นตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครใส่คนโท

จากนั้นในเวลา 12.00 น. เป็นพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีพราหมณ์บัณฑิตเป็นผู้ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเวียนเทียน 3 รอบ จนครบคนสุดท้าย เป็นอันเสร็จพิธี โดยในเช้าวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 05.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม จะเป็นผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของจังหวัดมหาสารคาม ไปยังกระทรวงมหาดไทย

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก