(11-4-2562) ที่บริเวณหอพระหลังอาคาร 60 ปี นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีสรงน้ำและเปลี่ยนผ้าสไบพระประธาน ประจำโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 จากนั้นได้ร่วมกัน ถวายเครื่องเซ่นไหว้พระภูมิเจ้าที่ เพื่อให้เกิดสิ่งดีงามแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชาชนทุกคนที่เข้ามารับบริการ

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าสไบพระประธานเพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าสไบพระประธานเพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าสไบพระประธานเพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าสไบพระประธานเพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าสไบพระประธานเพื่อความสิริมงคล ต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2562