เนื่องในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ คาดว่ามีประชาชนจำนวนมาก ทยอยเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก การใช้รถบนท้องถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าวมักมีอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ  โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ มาร่วมกันทำบุญรับปีใหม่ไทย ด้วยการบริจาคโลหิตสำรองไว้เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ทยอยเดินทางมาตรวจวัดความดัน เช็คหมู่เลือด และบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้โรงพยาบาลได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะขาดแคลนโลหิต มั้งในระหว่างวันหยุดและหลังเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการมอบให้งานธนาคารเลือด เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งปริมาณการใช้โลหิตปกติจะใช้อยู่เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 1,000 ยูนิต  แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการสำรองโลหิตในคลังให้ได้มากกว่า 1,500 ยูนิต  สูงกว่าช่วงเวลาปกติ 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มากพอที่ให้ผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือดทั้งของโรงพยาบาลมหาสารคามและโรคพยาบาลใกล้เคียงที่ต้องการโลหิตฉุกเฉิน

นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตตามอำเภอและโรงงาน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ ในช่วงก่อนเทศกาล โดยเฉพาะการรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโลหิต A และ O ที่มีความต้องการสูงต่อการช่วยเหลือผู้ป่วย

จนท.โรงพยาบาลมหาสารคาม ทำบุญบริจาคโลหิตรับปีใหม่ไทย

จนท.โรงพยาบาลมหาสารคาม ทำบุญบริจาคโลหิตรับปีใหม่ไทย