ที่บริเวณโดมข้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้เกษียณอายุราชการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และ และสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกิจกรรมภายในงานมีการขายบัตรรำวงย้อนยุค เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  การมอบรางวัลแด่ผู้ชนะในการประกวดผลงานวิชาการ  ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี และความสนุกสนานกับการเล่นน้ำอีกด้วย

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์บ้านเฮา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์บ้านเฮา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์บ้านเฮา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์บ้านเฮา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานสงกรานต์บ้านเฮา สืบสานประเพณีวัฒนธรรม