(19-4-2562) นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (ENV)  ได้ต้อนรับคณะกรรมการรับรองการประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7  นำทีมโดย นางวัฒนา นันทะแสน รองประธาน CIPO GREEN & CLEAN Hospital ,ทีมเยี่ยมประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการลงพื้นที่สำรวจการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการขยะมูลฝอย, การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS, การจัดการด้านพลังงาน ,การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล, การจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการน้ำบริโภคในโรงพยาบาล เพื่อประเมินรับรองเป็นโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานด้าน GREEN & CLEAN Hospital ระดับ ดีมาก Plus

ต้อนรับคณะกรรมการรับรองการประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7

ต้อนรับคณะกรรมการรับรองการประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7

ต้อนรับคณะกรรมการรับรองการประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7

ต้อนรับคณะกรรมการรับรองการประเมินและเยี่ยมเสริมพลัง GREEN & CLEAN Hospital และอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 7