โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

(25-4-2562 ) ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการร่วมจัดรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยพระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งทรงขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วแดนสุวรรณภูมิ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ.2098 ทรงประกาศอิสรภาพของชาติไทย โดยไม่ขึ้นกับพม่าอีกต่อไป และขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี พ.ศ.2133 พระองค์เป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งกรุงหงสาวดี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ.2148 ขณะพระชนมายุได้ 50 พรรษา รวมเวลาที่ทรงขึ้นครองราชย์นาน 15 ปี

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562