ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเก็บศพ