ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยยึดกระดูก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้