โรงพยาบาลมหาสารคามเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563

  • เวชศาสตร์ครอบครัว       2 ตำแหน่ง
  • อายุรศาสตร์                  1 ตำแหน่ง
  • ตจวิทยา                       1 ตำแหน่ง
  • ประสาทศัลยศาสตร์       1 ตำแหน่ง
  • ศัลยศาสตร์หลอดเลือด  1 ตำแหน่ง
  • ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ      1 ตำแหน่ง
  • จิตเวชศาสตร์                1 ตำแหน่ง
  • มะเร็งนรีเวชวิทยา          1 ตำแหน่ง

รับสมัครตั้งแต่วันที่  31 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 มิถุนายน 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-5574504