ขอเชิญ แพทย์,บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและท่อทางเดินน้ำดี การผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดอุณหภูมิสูงในช่องท้อง

วันที่ 5-6  มิถุนายน 2562 ณ ห้องผ่าตัด อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

พุธที่ 5 มิถุนายน 2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียนห้องประชุมผ่าตัดชั้น5

09.00-09.15 น. พิธีเปิด

09.15-09.30 น. Update Reprocessing Guideline

พว.ชินกร นารัตน์ รพ.มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี

09.30-10.00 น. The role of Advance endoscopy

พญ.หทัยวรรณ ม่วงตาด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

10.00-10.30 น. HIPEC surgery for Pseudomyxoma peritoneil

10.30-11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00 น. Hands on workshop Colonoscopy and Advance endoscopy 

พญ.หทัยวรรณ ม่วงตาด,พญ.ชณานิษฐ์ ศิริไสย พว.ชินกร นารัตน์

พว.สุพัตรา ทุมเมืองปัก พว.ศราวุฒิ อมรกิจศาล

พว.ฐาปกรณ์ สิริพัฒน์วัฒนกุล

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00-16.00 น. Hands on workshop Colonoscopy and Advance endoscopy (ต่อ)

พฤหัสฯที่ 6 มิถุนายน 2562

08.00-16.00 น. Live demonstation HIPEC surgery for Pseudomyxoma peritoneil

พญ.ชณานิษฐ์ ศิริไสย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 

ติดต่อสอบถาม​ 086-8521686