ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการช่วยฟื้นคืนชีพ

ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องสังเกตอาการ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุเเละฉุกเฉิน

เป้าหมายคือ

1.พยาบาลวิชาชีพ     จำนวน 1060 คน

2.พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  75 คน

3.พนักงานทั่วไป  จำนวน 75 คน

กลุ่มเป้าหมายตามแผน จำนวน 34 รุ่น

ทำแบบสอบถามได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1IgSGrksCBC4k3N9et2HYs23_Wt3Q6G9V