ประกาศผู้ชนะตู้เย็นแช่พลามา
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้