มหาสารคาม พร้อมใจทำพิธีตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ ทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการฯ นำประชาชนร่วมกันทำพิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ออกรับบิณฑบาตรจำนวน 41 รูป