(3-6-2562) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการมหาสารคาม ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง พร้อมด้วยพสกนิกรจังหวัดมหาสารคาม ถวายความเคารพ วางพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายทำความเคารพ หลังจากนั้นประธานจุดเทียนชัย และต่อเทียนจากเทียนชัย ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประธานรับเทียน จากนั้นแขกผู้มีเกียรติและพสกนิกรจุดเทียนต่อจากประธานตามลำดับ ต่อจากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี