SAVE THE DATE …12 มิย นี้
เตรียมพบกับการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ในชื่อ “Mahasarakham Medicine” การบรรยาย Update แนวทางการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบได้บ่อย โดยวิทยากรเป็นแพทย์เฉพาะทางผู้มีความเชี่ยวชาญ ของกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมได้จาก https://qrgo.page.link/EKCuj รับจำนวนจำกัด ไม่มีค่าใช้จ่าย ……

😁😁และ กระซิบดังๆๆ มีของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมา