พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

(6-6-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที รู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้  ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาแพทย์นำพานธูป-เทียน พานดอกไม้ เคารพคณาจารย์ และร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่อาจารย์แพทย์ในดวงใจ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาสารคาม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562