ประกาศผู้ชนะเครื่องบำบัดรักษาด้วยคลื่นแสง
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้