ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาขยะติดเชื้อ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้