ขอเชิญสมาชิกร้านสวัสดิการ รพ.มหาสารคาม  สมัครเข้าอบรมเรื่อง “การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ ดีหรือไม่อย่างไร”

ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

  • รับสมัครจำนวน 150 คน ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกร้านสวัสดิการ เท่านั้น
  • ผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท เพื่อซื้อสินค้าในร้านสวัสดิการ
  • ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 หรือ จนกว่าจะครบ 150 คน

สมัครได้ที่สำนักงานร้านสวัสดิการ สอบถามเพิ่มเติม คุณสายหยุด ทิพย์พิชัย โทร. 043-711750 ต่อ 398

การจัดตั้งเป็นสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ