ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร และประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 10  ณ วัดอุทัยทิศ ต.ตลาด อ.เมืองจ.มหาสารคาม โดย ทพ.นัชนพ รัตนเดชสกุล  นพ.กิตติชัย แก้วขอนแก่น และทีมเจ้าหน้าหน้าที่ ร่วมกันตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร 30 รูป และประชาชน 40 คน คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดัน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน บริการแพทย์แผนไทยด้วยการนวดและพอกหัวเข่า พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร

ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณร