(15-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ  เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า  และเครื่องปั่นเลือด มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท  จากคณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาคให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง

คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะคนเดินทางเพื่อน้องผู้ห่างไกล บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวมกว่า 56,300 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม