โรงพยาบาลมหาสารคามขอแสดงความยินดีกับ นางนิตยา ฤทธิ์ศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ งานการพยาบาลยาเสพติดชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม   ในโอกาสรับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณรางวัลธัญญารักษ์   อวอร์ด ดีเด่นด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี  ศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัยเป็นประธานการประชุมและมอบรางวัล