(22-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 3 รางวัล ได้แก่  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ชนะเลิศ ระดับเขต “การพัฒนา รพ.มหาสารคามอาหารปลอดภัย  มั่นงคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   รางวัลการดำเนินงาน Green and Clean plus  และรางวัลจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพร งานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต  โดยมีนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ   ในงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นวัตกรรม Green and Clean Hospital ตามโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และลดโลกร้อนในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7  ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมออคิดบอลลูม ชั้น 2 โรงแรมพลูแมน ราชาออคิด   จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต
นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการ Green and Clean Hospital ระดับเขต