(24-7-2562) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท และพัดลม 1 ตัว จากคุณพ่ออุดม – คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ พร้อมครอบครัว  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณพ่ออุดม คุณแม่หวานใจ ศรีทำบุญ บริจาคเงิน 5,000 บาท พร้อมพัดลม