โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา ครอบครัวตนุภัทรชัย และคุณสมนึก หล่อวิริยะสกุล ที่ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (Head Light และ Nasal Biopsy) มูลค่าร่วม 26,500 บาท แก่ห้องตรวจหู คอ จมูก รพ.มหาสารคาม