(6-8-2562) นางรัตติยา ทองสมบูรณ์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมรับมอบเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด มูลค่า 9,900 บาท จากคุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานไตเทียม โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด

คุณภัคธิญาณ์ บุญตรา พร้อมครอบครัว บริจาคเก้าอี้สำหรับฟอกเลือด