โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาค 2562

ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วม พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระเทพสิทธิธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้นผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พร้อมทั้งกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่จะเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน