นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ด้านพัฒนาระบบระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมบุคลากรงานธนาคารเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในกิจกรรม“กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำโลหิตไปใช้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาล หรือเพื่อจัดเก็บสำรองไว้ใช้ในยามภาวะขาดแคลนโลหิต

สำหรับกิจกรรมครั้งนี่้เป็นความร่วมมือ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจงหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม สถานศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้มียอดบริจาคโลหิตของวันที่ 5 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 364 คน คิดเป็น 145,600 ซีซี

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์