โรงพยาบาลมหาสารคาม ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม 87 ราย เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 87 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

 

(13-8-2562 )  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ ผ่าตัดต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 89 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

สืบเนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุ จังหวัดมหาสารคาม มีการตรวจคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุทุกพื้นที่ ทุกอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อค้นหาผู้ป่วยต้อกระจก ให้ได้รับการผ่าตัดในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ไปแล้ว จำนวนกว่า 1,000 ราย และยังมีผู้ที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมอีกจำนวน 187 ราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน  87 ราย โดยเริ่มทำการผ่าตัดในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ในเวลาทำการปกติจำนวน 30 รายและผ่าตัดในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 57 ราย