หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ  บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

 

(โอวาทธรรมะ จากเพจหลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ   27 ก.ค 2562 )

หลวงปู่เป็นพระขี้โรค ชอบเข้าแต่โรงพยาบาล ทำไมถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะญาติโยมเขานิมนต์ไปรักษา เขาขอโอกาสรักษาธาตุขันธ์หลวงปู่ แต่การได้เข้าไปโรงพยาบาลนี้มันดีนะ มันได้เห็นทุกข์ มันได้พิจารณาในตัวทุกข์ มันได้เห็นความทุกข์ ความลำบากของญาติโยมเขา หลวงปู่มาพิจารณาดูแล้ว การก่อสร้างในพระพุทธศาสนาของเรามันเยอะแล้ว ก่อสร้างให้พระเณรได้สะดวกสบาย มันไม่ได้ขัดเกลากิเลส หลวงปู่อยากให้ญาติโยมบริจาคทาน เมตตาให้ทานแก่โรงพยาบาลเสียมากกว่า เครื่องมือแพทย์ก็ขาดแคลน เตียงนอนก็ขาดแคลน บางคนลำบากไม่มีเงินแม้แต่กระทั้งรักษาพ่อแม่ตัวเอง หลวงปู่มาพิจารณาดูแล้ว พวกเราส่วนมากทำบุญขนแต่เงินให้วัด แต่มองข้ามโรงพยาบาล ลองทำบุญบริจาคให้โรงพยาบาลเหมือนวัดนั้นเป็นประโยชน์มาก บริจาคให้โรงพยาบาลใครก็ได้ใช้ ใครป่วยไม่สบายก็ไปหาแต่หมอ จ่าย 30 บาทก็ว่าแพง แต่เวลามันซื้อเลข ซื้อหวย ซื้อเหล้ากิน มันไม่แพงนะ มันว่าความสุข แต่เวลามันทุกข์ มันไปแต่โรงพยาบาล เอาเงินที่ซื้อเหล้า ซื้อเลข นั้นไปให้โรงพยาบาล ให้เขาได้ใช้ประโยชน์ แก่ญาติโยม ญาติโยมคนไหนอยากทำบุญให้โรงพยาบาลก็ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเลย พระขี้โรคอย่างหลวงปู่ก็ได้แต่เทศน์สอน ได้แต่บอกให้ทำบุญ ทำทานแต่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก บริจาคทานให้เกิดประโยชน์แก่สังคม หลวงปู่เองอยากให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของการทำทาน การบริจาคทานอันเกิดประโยชน์แก่สังคม อย่าให้เป็นดังคำที่ว่าเวลาทำบุญขนเอาแต่เงินให้พระ เวลาจะตายมา มาตกทุกข์ได้ยากที่โรงพยาบาล