(16-8-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการรักษาคลองรากฟันรากโค้งมากกว่าปกติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือโรตารี่แบบง่ายอย่างปลอดภัย โดยมี อ.ทญ.ธารราธร สุนทรเกียรติ  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมีทันตแพทย์จากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน