ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการ