(19-21 สิงหาคม 2562)   ที่โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยผู้นำเสนอผลงานวิชาการ และบุคลากร  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562  ภายใต้แนวคิด  “การจัดการสุขภาพในยุคปัญญาประดิษฐ์ : Health Management in Artificial Intelligence Era”  โดยมี นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ซึ่งมีบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัด ร้อยเอ็ด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เข้าร่วมกว่า 1,000 คน