กำหนดการงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2562

“พันรักถักทอใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน”

 —- ภาคบ่าย —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

13.30-14.00 น. ลงทะเบียน

14.00 น. บายศรีสู่ขวัญ โดยพระครูสารกิจประยุต(หลวงตากาบ) รองเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ

14.40 น. เสวนา “ประสบการณ์ทรงค่า พัฒนาตัวตน” ผู้ร่วมเสวนา

– นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

– นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

– นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร

– นางสาวทรรตวรรณ เดชมาลา หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลชุมชน

– นางสุวัฒนา แก้วกัลยา หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

(ผู้ดำเนินรายการ นางลัดดาวัลย์ บูรณวรศิลป์ และ นางกาญจนาภรณ์ ทองไกรรัตน์ )

15.10 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน มอบของที่ระลึกจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 15.30 น.

—– ปิดงาน ——

หมายเหตุ : การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดปฏิบัติงาน

 

 —- ภาคเย็น —-

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562   ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

18.00 น. ลงทะเบียนผู้มอบของขวัญ

18.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 1 กลุ่มการพยาบาล และ ชุดที่ 2 รพ.กาฬสินธุ์

18.50 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562

19.00 น. เปิดตัวผู้เกษียณอายุราชการ

19.20 น. รับชมการแสดงชุดที่ 3 กลุ่มงานบริหาร และ ชุดที่ 4 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

19.40 น. ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคามมอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ แด่ผู้เกษียน 19 ท่าน

20.00 น. ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่

1.นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม

2.นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ

3.นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวแสดงความรู้สึก จากนั้น ผู้ลงทะเบียนร่วมมอบของขวัญ/มอบของที่ระลึก

20.30 น. รับชมการแสดงชุดที่ 5 องค์กรแพทย์ และ ชุดที่ 6 จากใจไท รพ.มหาสารคาม

20.40 น. ผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงและมอบดอกไม้ เพื่อแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

21.00 น. — ปิดงาน —

หมายเหตุ : – การแต่งกาย ชุดราตรี หรือ ชุดสวยงาม

– เชิญร่วมรับประทานอาหาร โต๊ะจีน

– เฉพาะบุคลากร รพ.มหาสารคาม

– ผู้ร่วมงานจากภายนอกสามารถลงทะเบียนมอบของที่ระลึกได้