โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วม

ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน  ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องใน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ คลินิกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

043-711750 ต่อ 160