ขอเชิญร่วมงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องสักการะ
เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๔๕ น. เสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดย ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม

 

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒