(24-10-2562) คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ร่วมกันรับมอบเครื่องเป่าลมร้อนชนิดเคลื่อนที่  มูลค่า 99,000 บาท ซึ่งบริษัท ไทยก๊อส จำกัด  มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม