(26-10-2562)  เวลา 14.30 น.  ที่วัดป่าบ้านหนองอิหนัน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม นางรัตนาภรณ์  ยนต์ตระกูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมงานฌาปณกิจ ผู้บริจาคอวัยวะ คือ ไต ทั้ง 2 ข้าง ให้กับสภากาชาดไทย