โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

(14-11-2562)  ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  นางกันตา คำพอ หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด  กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน