โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง เป็นมูลค่า 35,000 บาท โดยมีนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และคุณรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ

คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน

คุณวิไลศรี ไชยอาสา และครอบครัว ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน